Češi umějí anglicky hůře než Slováci. Většina uchazečů o práci nedokáže vést náročnější konverzaci

Angličtina v současné době vládne, její znalost je u většiny pracovních pozic považována za samozřejmost. Studie, kterou realizovala společnost TrackTest.eu s pracovním portálem Profesia.sk ukázala, že Češi jsou na tom s angličtinou hůře než Slováci, ale lépe než Maďaři.   

Data pro uvedenou studii sbírala společnost TrackTest ve spolupráci s Profesií v období dvou let od ledna 2015 do června 2017. Do testování se zapojilo přibližně 30 tisíc uchazečů o práci, kteří ve svém životopisu uvedli znalost angličtiny. Pocházeli ze třech zemí – z České republiky, Slovenska a Maďarska.

Nejvíce Čechů je na úrovni méně pokročilý
Téměř třetina uchazečů o práci z ČR, kteří v životopise uvedli, že ovládají angličtinu, je na úrovni B1. Takovýto kandidát by měl zvládnout většinu situací, v nichž potřebuje hovořit a rozumět v běžném každodenním kontaktu.

Nejčastějším požadavkem zaměstnavatelů u pracovních pozic, které vyžadují aktivní znalost anglického jazyka, je úroveň B2. Ukázalo se, že více než polovina uchazečů tento požadavek nesplňuje.

Lepší poslech než gramatika
Testování uchazečů mělo tři části: gramatika, čtení s porozuměním a poslech s porozuměním. Ukázalo se, že Čechům jde nejlépe právě poslední jmenované. Naopak nejhůře dopadly výsledky z gramatiky.

Největší problémy dělaly uchazečům minulé a budoucí časy a správné používání předložek a zájmen. Naopak skvěle uspěli Češi ve stupňování přídavných jmen, používání určitých a neurčitých členů,  poměrně překvapivě i ve slovní zásobě a ustálených slovních spojeních, což jsou kategorie charakteristické pro aktivní znalost jazyka.

V testování dopadli nejlépe Slováci
Slovenští uchazeči o práci dopadli nejlépe a dosáhli TrackTest skóre 491 bodů z 1200 bodové škály, Česká republika následovala s 479 body, třetí skončilo Maďarsko se 474 body. Z těchto tří zemí má Slovensko nejvyšší podíl lidí, kteří dosáhli úrovně znalosti B2 a vyšší. 
 
Výsledky testů ukázaly, že čeští a slovenští uchazeči dělají podobné chyby a dosáhli také velmi podobných výsledků v 15 ze 17 gramatických kategorií, což je vysoce pravděpodobně dáno příbuzností jazyka. Oproti maďarským uchazečům byli výrazně lepší v přídavných jménech, stupňování přídavných jmen a ve slovní zásobě.

Naopak maďarští kandidáti, i když celkově dosáhli horších výsledků, předstihli Slováky a Čechy v otázkách zaměřených na využití budoucího času. 

Angličtina je požadována na čtyřech pozicích z deseti
Znalost angličtiny je při kariérním postupu dnes považovaná za samozřejmost. Druhým nejčastěji vyžadovaným cizím jazykem je u nás němčina. Zatímco znalost německého jazyka je požadována zhruba u osminy pracovních nabídek, angličtina je třeba u více než 36 % pozic. Lidé, kteří umějí anglicky, tak mají mnohem širší možnosti uplatnění, a to navzdory tomu, že ČR sousedí s německy hovořícími zeměmi.

Podíl pracovních nabídek, u nichž je vyžadována znalost cizího jazyka, každý rok klesá. Zaměstnavatelé snižují své nároky kvůli nedostatku kvalitních lidí na trhu. 

Tři čtvrtiny uchazečů ovládají angličtinu
Z údajů portálu Profesia.sk vyplývá, že až 74 % uchazečů o práci ve svém životopise uvádí, že ovládají anglický jazyk. Následuje němčina, ruština, či francouzština.
 
V kterých oborech je znalost angličtiny požadována nejčastěji
Pracovní pozice, kde je vyžadována znalost angličtiny, jsou velmi různorodé. Více než v 90 % nabídek je požadována znalost angličtiny na pozicích asistent auditora, daňový poradce, ale také pro pozice environmentalista, hotelový nosič nebo marketingový ředitel.