Chytré podniky šetří až miliony ročně: učí se pečovat o vodu

Není voda jako voda – a nejde jen o to, jestli se dá, nebo nedá pít. Výrazné rozdíly lze najít i ve vodě, kterou používají pro svůj provoz průmyslové podniky. Jedná se o „nuance“, jež mají cenu stovek tisíc až milionů korun ročně. „Koncepční péčí významně snižujeme náklady a předcházíme zbytečným poruchám,“ říká Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na poradenství a řešení v oblasti dodávek vody pro průmysl. 

Čísla jsou výmluvná: zkrácení životnosti stroje o 1 rok stojí 8 % jeho pořizovací ceny, nevhodná voda přitom zkracuje životnost nejméně o 3-5 let. Pouhý 1 mm vodního kamene snižuje účinnost teplosměnného procesu o více než 8 %, obvykle lze vidět i 5ti milimetrové nánosy. Nehledě na biofilm, který je ještě účinnějším izolantem než vodní kámen. Účinnost se tak rapidně snižuje a velké množství energie se zbytečně ztratí. 

Nákupní cena vody vzrostla za posledních 15 let o 800 %. A pokud se firma rozhodne si za péči o vodu zaplatit? „U investice do dvou milionů je návratnost mnohdy téměř okamžitá. Může to být v řádu 6 až 12 měsíců,“ prohlašuje Miroslav Maňásek. Proto zájem o služby roste, společnost Aquarex Waterprofit nyní pečuje o vodu již u několika stovek klientů, pro které denně upraví více než 10 milionů litrů vody. 

A jak to funguje v praxi?

Důkladná analýza nad zlato

Experti ze společnosti Aquarex Waterprofit často zjistí, že spotřeba vody rapidně klesne po provedení změny, která se samotnou tekutinou zdánlivě nesouvisí. Je možné využít modernější technologie, zvolit šetrnější výrobní postup, změnit umístění (efektivnější layout) či používat jiné vstupní suroviny. Když se určitý postup využívá „odjakživa“, mnohdy se však nikdo nezamyslí nad tím, jestli se jedná o postup nejlepší, zda například nevyužívat namísto otevřených chladících věží například adiabatické chlazení.

Opětovné využití průmyslové vody

Průmyslovou vodou se, velmi zjednodušeně řečeno, rozumí procesní a odpadní voda z průmyslových provozů. To zahrnuje vše, kromě vod splaškových. Místo drahého vypouštění často stačí pořídit vhodný filtrační systém (písková filtrace, nanofiltrace atd.) a průmyslovou vodu je možné využít opakovaně jako vodu oplachovou, chladící, topnou. Nebo s ní prostě umýt auto či zvlhčit povrch. Samozřejmě je vždy třeba vzít v potaz výhodnost recyklace i příslušnou legislativu.

Komplexní přístup

Oba předchozí body jsou dílem skládačky, pro jejíž vytvoření je třeba komplexního pojetí. Z klasického „lineárního“ přístupu (odběr vody, její využití a vypuštění do odpadu) je třeba vytvořit přístup „cyklický“. Tedy maximálně zapojit, je-li to možné, recyklaci a vodu využít efektivně znovu. „V Aquarexu stále upravujeme a vylepšujeme metodiku, a to, na základě zkušeností z praxe a zpětné vazby. Ta vychází z principů ISO a Total quality managementu, tedy komplexního řízení kvality, nazvali jsme ji AWM (Aquarex Water Management) a snažíme se prostřednictvím ní řešit problematiku jako celek. A to jak v krátkodobém a střednědobém, tak i dlouhodobém horizontu,“ říká Miroslav Maňásek.