Gopas se zapojil do projektu „Žehlím si karmu“

Počítačová škola Gopas v rámci svých CSR aktivit podporuje projekty zaměřené na děti, zdravotně postižené i starší spoluobčany. Novou aktivitou je zapojení do projektu „Žehlím si karmu“ Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Slavnostní předání částky věnované Gopasem na přímou pomoc konkrétním rodinám, které se kvůli předčasnému příchodu potomka ocitly v nelehké psychické a finanční situaci, proběhlo v minulém týdnu.  

Od 17. listopadu, který je nejen naším významným svátkem, ale také Dnem předčasně narozených dětí, po dobu jednoho měsíce, přispíval Gopas částkou 10 Kč z každého prodaného kurzu na činnost Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Celkem se shromáždilo 19 520 Kč, které ve formě symbolického šeku předal ředitel Počítačové školy Gopas Jan Dvořák zástupkyním fondu – jeho zakladatelce Markétě Stránské a výkonné ředitelce Lence Hrabovské.

„Jako společnost, která na českém trhu působí již téměř 25 let, cítíme společenskou odpovědnost a chceme podporovat aktivity, které podle nás mají smysl. Právě proto se zaměřujeme na pomoc dětem, kdy přispíváme nejen financemi jako zde, ale pomáháme také v oblasti vzdělávání, kdy u nás děti absolvují např. začátečnický kurz zaměřený na grafiku,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas. „Pomáháme ale i v projektech zaměřených na seniory, jejich volnočasové aktivity a vzdělávání.“

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny byl založen v prosinci roku 2013 a působí s podporou Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí a jeho špičkových odborníků. Nadační fond vznikl na základě osobní zkušenosti zakladatelky s předčasným příchodem jejích dvojčat na svět. Cílem fondu je pomáhat rodinám takovýchto dětí, jejichž narození citelně zasáhne do života těch nejbližších. Jde o velkou psychickou i fyzickou zátěž, často i zásah do finanční situace rodiny. Výchova předčasně narozených dětí klade na jejich okolí většinou dlouhodobě vysoké nároky a zajištění jejich zdárného vývoje vyžaduje často specializovanou péči. Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem.