Jablonec má novou halu pro všechny sportovce

V úterý 7. března v podvečer se slavnostně otevřela přetlaková hala s umělým trávníkem na jablonecké Střelnici. Slavnostního zahájení se zhostili jablonecký primátor Miloš Vele, krajský náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský a předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

Přetlaková hala na stadionu s umělým trávníkem vznikla i díky finanční podpoře Národní sportovní agentury (NSA), statutární město poskytlo návratnou finanční půjčku ve výši 4,5 mil. korun a 15% dotaci z Plánu rozvoje sportu udělené na základě Memoranda o spolupráci mezi městem a Fotbalovou akademií z roku 2019. „Spojením 15% dotace a návratné zápůjčky Fotbalová akademie Jablonec, z. s., získala nutnou 30% spoluúčast požadovanou pro získání dotace od Národní sportovní agentury (NSA),“ doplnil informaci jablonecký primátor Miloš Vele. Hala bude nyní sloužit nejen malým fotbalistům, ale všem jabloneckým sportům.

„Jsem rád, že jí využívá mládež napříč všemi sporty. Gratuluji Jablonci, že se mu podařilo dotáhnout realizaci do úspěšného konce a už se tu sportuje. Chci poděkovat zástupcům municipality, města a kraje, že i oni přispěli a dílo se povedlo,“ řekl při slavnostním otevření předseda NSA Ondřej Šebek.

Také primátor Vele vyjádřil podporu sportování dětí. „Rozvoj sportu ve městě, zvláště dětí, je pro nás pochopitelně prioritou. I já jsem potěšen, že se tento projekt podařilo dotáhnout do konce a že město tak získalo další kvalitní sportoviště, které není určené jen pro jedno sportovní odvětví.“