Jablonečané loni vytřídili více jak 4000 tun odpadu

Statutární město Jablonec nad Nisou v roce 2021 přispělo recyklací odpadů ke snížení emisí o 4704 tun CO2 ekvivalentu a uspořilo 76,3 mil. MJ energie. Jablonečané loni vytřídili a předali k dalšímu využití 4281 tun odpadu. Za to od společnosti EKO-KOM získalo město do rozpočtu 7,3 mil. korun. V témže roce však na odpadové hospodářství Jablonec vydal 67 mil. korun. 

Třídění odpadu v Jablonci nad Nisou mělo v loňském roce vzestupnou tendenci. Zatímco v 1. čtvrtletí roku 2021 Jablonečané vytřídili 829 tun odpadu, ve druhém už to bylo 1142 tun, ve třetím 1198 tun a ke konci roku pak 1112 tun vytříděného odpadu. 

„V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu,“ konstatuje Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s. 

Celou odměnu za třídění odpadu vloží Jablonec opět do odpadového hospodářství, a to konkrétně na rozvoj systému tříděného sběru. „Už jsme dokončili rozmísťování nádob na plast a papír k rodinným a menším bytovým domům v Kokoníně a na Vrkoslavicích, které čeká v těchto dnech první svoz. Letáky upozorňující na tuto možnost třídění nyní dostávají obyvatelé Žižkova Vrchu, okolí Doliny či vodní nádrž Novoveská. Ti by nádoby na plast a papír měli ke svým domům dostat v průběhu letních prázdnin. A pokračovat budeme postupně dál,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Milan Kouřil.

Přistavované nádoby k rodinným a menším bytovým domům jsou zdarma, plasty se vyváží 2x do měsíce, papír jednou. Občané na základě anketního lístku mohou odmítnout umístění nádob na svůj pozemek nebo se rozhodnout jen pro jednu z nich. Naprostá většina obyvatel Kokonína a Vrkoslavic zavedení individuální sběru tříděného odpadu přijala s nadšením. „Stalo se nám, že nádoby na plast a papír lidé v Kokoníně odmítli, a pak si své rozhodnutí rozmysleli. Je to možné, nádobu jim můžeme přistavit dodatečně,“ připomíná Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství. Změnu rozhodnutí nebo poznatky k odpadovému hospodářství mohou Jablonečané posílat na adresu odpady@mestojablonec.cz

Radnice nyní rozesílá podklady k zálohovým platbám za odpad v roce 2022, které jsou splatné do 15. července. „Děkujeme všem, kteří už poplatek uhradili. Stále však evidujeme zhruba 550 těch, kteří svou ohlašovací povinnost dosud nesplnili. Těm kromě odebrání nádoby na odpad hrozí i vysoké pokuty za nesplnění povinnosti,“ říká Kateřina Tuláčková, vedoucí oddělení ekonomiky jabloneckého magistrátu.

https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/platba-za-prvni-pololeti-je-splatna-do-poloviny-cervence.html

Jablonec nad Nisou ročně vydá za odpadové hospodářství 67 mil. korun, z toho 1,1 mil. korun zaplatí jen za úklid kolem stanovišť separovaného odpadu, kam lidé často odkládají věci patřící do sběrných dvorů. „Ze záznamů fotopastí zjišťujeme, kdo tvoří černé skládky nebo odkládá na stanoviště tříděných odpadů běžné odpadky, matrace, zbytky nábytku apod. Pachatelé zachycené na fotografiích pak předáváme na oddělení přestupků k dalšímu řízení,“ dodává Šnytrová. 

Přitom třeba právě nábytek, který je ještě funkční, ale už se do domácnosti nehodí, je možné odkládat do re-use centra, které Jablonečané najdou ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici. https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/chcete-nove-hrnicky-odneste-ty-stare-do-re-use-centra.html. Od svého vzniku přineslo re-use centrum do městské pokladny 55 200 korun. Celý výtěžek se pak znovu použije na úpravu zeleně nebo dětských hřišť. Konkrétně?