JRD VZDĚLÁVÁ NOVÉ ODBORNÍKY A SPOLUPRACUJE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Společnost JRD se již delší dobu věnuje předávání svých zkušeností s environmentálně šetrnou výstavbou české odborné veřejnosti a expertům ze zahraničí. Do svých projektů pravidelně zve také studenty, kteří se chtějí seznámit s praxí energeticky úsporné výstavby. V průběhu exkurze však může daný objekt navštívit jen úzká skupina odborníků. Developer se proto zaměřil také na další formy vzdělávání budoucích stavařů či architektů a rozšířil svou edukační činnost přímo do škol.  

Projekty JRD splňují všechna kritéria environmentálně šetrného bydlení. Minimální energetické náročnosti a zdravého vnitřního prostředí dosahují díky využití moderních technologií a materiálů, obnovitelných zdrojů či inovativních postupů. Při jejich realizaci získal developer mnoho znalostí a zkušeností, které se rozhodl předávat formou exkurzí, interaktivních výstav nebo aktivního působení na základních, středních i vysokých školách.    

Exkurze v energeticky úsporných projektech JRD

Developer pravidelně představuje na většině svých projektů v různé fázi výstavby odborné veřejnosti, zahraničním expertům a studentům průběh realizace environmentálně šetrných budov. Během několika exkurzí se účastníci blíže seznámili s použitými materiály, technologiemi a inovacemi, vyvinutými během projektové přípravy. „Za zmínku stojí například exkurze pro zástupce francouzských stavebních a developerských firem, kterou jsme zorganizovali na podzim minulého roku, nebo projekt Evropské unie PROF/TRAC, díky němuž navštívili Ecocity Malešice budoucí lektoři odborníků na pasivní výstavbu z řady evropských zemí. Věříme, že vzájemné sdílení informací a zkušeností přímo na stavbách je cestou, jak rozvíjet zdravé a energeticky úsporné bydlení i celé environmentálně šetrné stavebnictví,“ vysvětluje majitel JRD Jan Řežáb. Řadu dalších exkurzí uspořádal developer pod záštitou Českého vysokého učení technického v Praze, Centra pasivního domu a České rady pro šetrné budovy nebo v rámci mezinárodních konferencí (např. CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016).

Přednášky na vysokých školách

Exkurze může navštívit jen omezené množství přihlášených odborníků či studentů technických oborů. Proto se JRD snaží již 10 let předávat své odborné zkušenosti prostřednictvím přednášek na vysokých školách, nejčastěji na Českém vysokém učení technickém v Praze. Letos na jaře však Jan Řežáb přednášel i na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v rámci předmětu Stavby s nízkou energetickou náročností. Na něj poté navázal zkušený architekt Luděk Podlipný ze studia Podlipný Sladký architekti. 

Jan Řežáb k spolupráci s vysokými školami uvádí: „Zpočátku se energeticky úspornou výstavbou zabývalo jen pár nadšenců, stavěly se především rodinné domy. JRD tento standard posunula do větších bytových projektů a nyní se již blíží doba, kdy bude povinností stavět jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Za touto změnou nestojí jen regulace ze strany Evropské unie, vyvíjí se i myšlení lidí. Povědomí však stále není příliš velké. Svědčí o tom i anketa mezi studenty VUT, z jejichž odpovědí vyplývá, že pociťují nedostatek informací – a tudíž i znalostí – o environmentálně šetrném stavebnictví. Proto vnímáme spolupráci s univerzitami jako velmi užitečnou a hodláme se jí nadále věnovat. V zimním semestru 2017 organizujeme přednáškový cyklus na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zároveň připravujeme vyhlášení soutěže pro studenty o nejlepší návrh malé realizace do námi zvoleného projektu. V blízké budoucnosti navíc rozšíříme své aktivity do další environmentálně šetrné oblasti a právě budoucí odborníci dostanou příležitost být u nového oboru našeho podnikání.“
    
Majitel JRD Jan Řežáb vedl na VUT v Brně přednášku s názvem „Cesta k developmentu energeticky pasivních a environmentálně šetrných domů”, na ČVUT v Praze konzultuje bakalářské práce architektů a pravidelně připomínkuje diplomové práce studentů a na VŠE v Praze v rámci seminářů přednáší o energeticky pasivních domech a šetrné výstavbě.
 
Další aktivity v rámci edukační činnosti JRD

Již v roce 2015 se stal developer partnerem akce Centra pasivního domu „Mámo, táto – pojďme bydlet zdravě.“ Program zajímavou formou tzv. interaktivního experimentária seznamoval děti i dospělé s pasivním domem, jeho výstavbou a výhodami, a to v rámci center Techmanie a iQLANDIA. Na jaře letošního roku (24. dubna – 12. května) bude tento projekt pokračovat formou instalace výstavy v základních školách a gymnáziích Dino Schools a Open Gate. Program bude primárně určený pro žáky 1. – 6. ročníků základních škol, které provedou výstavou v rámci prohlídek trvajících 1 až 2 hodiny vyškolení průvodci z JRD. „Jsme přesvědčeni, že děti by se měly začít seznamovat s environmentálně šetrnou výstavbou již na základní a střední škole. Informace o principech fungování kvalitního a zdravého bydlení budou moci v budoucnosti využít při stavbě či koupi vlastního pasivního domu či rozvíjet při studiu jakéhokoli technického odvětví. Lépe tak nahlédnou do nového oboru a zábavná forma jim pomůže pochopit principy, jak navrhnout a postavit zdravý a ekologický dům či byt a následně v něm žít. Vzdělávání dětí a mládeže je jedním z vrcholů naší práce, velmi nás proto překvapily jejich reakce i znalosti,“ dodává Jan Řežáb.