Na čističku a kanalizaci přispěje město z rozpočtu

Jablonečtí radní schválili dva projektové záměry na vybudování domovní čistírny odpadních vod a napojení na veřejnou kanalizaci dosud nenapojeného bytového domu. Oba záměry splnily podmínku přijatelnosti a formálních náležitostí.

„Předkládání žádostí je dvoukolové, žádost o dotaci je možné předložit až po schválení projektového záměru radou města. Na Program podpory výstavby technické infrastruktury je v rozpočtu města pro rok 2023 alokovaný jeden milion korun. Zatím orgány města schválily dotace v celkové výši 211 tis. korun,“ říká Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu s tím, že o podporu je možné žádat ještě do konce října, přičemž projekt je třeba zrealizovat do konce října příštího roku.

O podporu formou investiční dotace mohou žádat právnické a fyzické osoby vlastnící objekt určený k trvalému bydlení. Získat mohou 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Dotace na vybudování čističek a kanalizačních přípojek poskytuje statutární město Jablonec nad Nisou od roku 2013.