Služební cesty bez papírování

Společnost MIBCON představuje aplikaci mib:Travel, která firmám výrazně zjednodušuje administrativu spojenou s pracovními cestami. S touto aplikací je možné vše vyřešit bez zbytečného papírování, a to nejen na straně „cestovatele“, ale i firemního zázemí. Navíc v uživatelsky přívětivém prostředí, třeba i na chytrém telefonu. 

„Balíček mib:Travel je praktický nástroj pro všechny, kdo na služební cesty jezdí, nebo je svým podřízeným schvalují,“ říká Jan Holík, šéf strategie MIBCON a.s. „Aplikace pomůže s veškerou administrativou kolem služebních cest. Jediným předpokladem je to, že má daná firma alespoň základní personální administrativu v systému SAP.“

Jak takové vyřízení pracovní cesty s pomocí řešení mib:Travel probíhá? Před služební cestou pracovník na počítači nebo mobilním telefonu aplikací spustí, vyplní jednoduchou žádanku se zadáním základních údajů o cestě, a tu pak odešle ke schválení. Tato žádanka automaticky putuje na správná místa; jeho vedoucí cestu může schválit buď ze svého mobilního telefonu, nebo v prostředí SAP. Po návratu pracovník v aplikaci cestu vyúčtuje – doplní přesné časy odjezdu, příjezdu, případně překročení hranic a výdaje, které mu vznikly. Aplikace mib:Travel potom pomůže se vším, co je třeba – evidencí výdajů v různých měnách, výpočtem cestovních náhrad podle platné legislativy, výpočtem náhrad za používání soukromého vozidla. Provede také zanesení cesty do evidence tuzemských i zahraničních služebních cest.

„Naše řešení ušetří firmám reálné náklady, a to jak přímo - přesným vyúčtováním cest podle platné legislativy a aktuálních kurzů měn, tak nepřímo - v čase pracovníků v zázemí firmy,“ uvádí dále Jan Holík. „V základním balíčku mib:Travel náš zákazník získává jak kompletní nastavení systému dle aktuální legislativy v ČR, tak sadu běžně používaných dokladů k vyúčtování, schvalovací workflow, aplikaci SAP Fiori pro zadávání a schvalování žádanek a vyúčtování, nastavení oprávnění pro pracovníky, vedoucí a specialisty, zaškolení specialisty z firmy, a v neposlední řadě podporu při zavedení aplikace.“