SPORT dostane nižší dotaci z městského rozpočtu

Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili snížení účelové dotace na rok 2023 pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Důvodem je vyrovnání výše dotace se skutečnou potřebou financování provozu společnosti.

K letošnímu výraznému rozdílu mezi návrhem rozpočtu, který zněl na částku 66,9 mil. korun, a schváleným rozpočtem ve výši 54,1 mil. Kč došlo kvůli předpokladu vysokého nárůstu cen energií. „Při přípravě rozpočtu na rok 2023 nebylo možné předem odhadnout skutečnou výši nákladů. Při přepočtu byla cena na energie ponížena,“ konstatuje jablonecký náměstek pro správu majetku Petr Roubíček.

Dotace na konkrétní rok se schvaluje v prosinci předchozího roku ve výši aktuálního návrhu rozpočtu. „Důvodem této praxe je zabezpečit financování provozu společnosti již od ledna, tedy ještě před schválením nového rozpočtu. Pokud je poté v rozpočtu schválena částka vyšší či nižší, uzavírá se dodatek smlouvy a dorovnává se výše dotace,“ uzavírá Roubíček.