V bohatých zemích nesprávný životní styl tiše zabíjí

Nedávná studie vědců z univerzity v Melbourne přinesla znepokojivé výsledky. V posledních padesáti letech se sice ve vyspělých zemích díky lékařské osvětě, novým trendům v léčbě a postupné redukci rizikových faktorů, jako je například kouření, podařilo snížit úmrtnost na nemoci srdce a cév o 40–80 %. Studie australských vědců, ale poukazuje na výrazné zpomalení tohoto trendu, v některých zemích dokonce v posledních letech došlo k nárůstu onemocnění. Hlavním důvodem je vliv stále častější nadváhy, obezity a špatných stravovacích návyků, které má za následek nesprávný životní styl v některých bohatých zemích.

Nemoci srdce a cév jsou celosvětově hlavní příčinou předčasných úmrtí. K základním rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod patří vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak. Například riziko infarktu u osob s vysokým krevním tlakem bývá až dvojnásobně vyšší než u zdravé populace.
U pacientů s vysokou hladinou cholesterolu stoupá dokonce až na trojnásobek. Při souběhu obou diagnóz je riziko až šestinásobné.

O vlivu životního stylu na tato onemocnění již bylo řečeno mnohé. Jedním z čerstvých důkazů tohoto vlivu je studie australských vědců z univerzity v Melbourne. Vědecká studie byla provedena v 23 ekonomicky vyspělých zemích a analyzovala statistiky WHO o příčinách úmrtí v těchto zemích od roku 2000 ve skupině obyvatel mezi 35 a 74 roky.

Studie přinesla znepokojivé výsledky. V posledních padesáti letech se ve vyspělých zemích díky lékařské osvětě, novým trendům v léčbě a postupné redukci rizikových faktorů jako například kouření sice podařilo snížit úmrtnost na nemoci srdce a cév o 40–80 %. Zatímco dlouhodobě sice docházelo k poklesu úmrtí způsobených nemocemi srdce a cév, studie australských vědců ale poukázala na výrazné zpomalení tohoto trendu nebo dokonce nárůst onemocnění v posledních letech.

Mezi roky 2000–2010 činil průměrný roční pokles úmrtnosti na choroby srdce a cév téměř 4 %, v některých zemích dokonce kolem 5 %.   Bohužel v posledních letech je průměrný roční pokles úmrtnosti méně než 2 % a v zemích jako USA nebo Kanada dokonce došlo opětovnému k mírnému nárůstu.

Vědci přišli se závěrem, že výrazným důvodem pro tento trend je životní styl obyvatel takzvaných bohatých zemí. Přestože mírně klesá negativní vliv kouření, bohužel narůstá vliv stále častější nadváhy, obezity a špatných stravovacích návyků. Právě obezita, a s ní spojené choroby jako vysoká hladina cholesterolu, cukrovka a vysoký krevní tlak, jsou příčinou úmrtí, a to i u mladších věkových kategorií.

„Vedle moderní efektivní léčby je nejvýznamnějším faktorem snížení úmrtnosti na nemoci srdce a cév, změna životního stylu. Dostatek pohybu, snižování nadváhy a zdravá strava jsou správnými kroky, jak předcházet nemocem srdce a cév nebo jejich rozvoj zpomalit,“ říká prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Pokud již trpíte zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi nebo vysokým krevním tlakem, je nejvyšší čas začít s léčbou a změnou životního stylu. O možnostech, jak správně přistupovat k léčbě onemocnění srdce a cév, je užitečné poradit se s ošetřujícím lékařem a řídit se jeho doporučením.

Více informací najdete na www.srdcevhlave.cz .