V hlavní roli kanalizace

Jablonec nad Nisou - Letos Jablonec plánuje investice do nového nebo do rekonstrukcí již existujícího majetku ve výši 287 mil korun. Na dopravu a infrastrukturu plánuje město vydat z rozpočtu 160 mil. korun, na rekonstrukci školských zařízení a radnice více jak 35 mil. korun, na přípravy nových investic je vyčleněno přes 28 mil. korun, 51 milionů je určených na sportoviště a volnočasové areály.

„Finančně nejnáročnější letošní realizací budou obě části cyklopruhů v ulici Palackého za celkem 40,5 mil korun, k němuž se váže také nové veřejné osvětlení, nasvícené křižovatky, chodníky, zeleň, přechody a cyklolávka. Na investici tohoto projektu už máme přidělenou 16 milionovou dotaci. S investicí za téměř 24 mil. korun počítáme také při realizaci retenční nádrže pod Anenským náměstím společně s kanalizační stokou v ulici Dvorská a částí stoky v ulici Soukenná včetně kanalizačních šachet. Celý projekt pak završí finální asfaltový kryt komunikací,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. Podle něj je další velkou investicí, s níž nový rozpočet počítá, dokončení rekonstrukce ulice Stará osada, která započala loni. „Za rekonstrukci veřejného osvětlení a komunikace včetně nové dešťové kanalizace letos zaplatí město téměř 16 mil. korun,“ doplňuje náměstek Roubíček. 

Rekonstrukci komunikací a kontejnerových stání, výstavbu nových parkovacích míst a dětských hřišť včetně úpravy zeleně čeká sídliště Šumava. V rozpočtu je na tento projekt rezervováno 25 mil. korun. Více jak 16 mil. korun přispěje město na odkanalizování Kokonína, 11,3 mil. korun je připravených na rekonstrukci druhé části ulice Lesní, a to od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Lesní stezka – Liliová. 

„V tomto projektu počítáme s rozšířením komunikace v úseku po křižovatku s ulicí Zelenou na celkových šest metrů a vytvořením parkovacích zálivů i chodníkem na jedné straně,“ popisuje Petr Roubíček a pokračuje: „Velkou investicí bude také start budování zázemí jablonecké přehrady, a to na mšenském břehu, na což je vyčleněno 13 mil. korun, nebo retoping umělého povrchu atletické venkovní dráhy a sektorů na Střelnici za 23 milionů.“

V rozpočtu investičních akcí je zahrnuto mnoho dalších projektů, jako parkoviště v ulicích Hluboká a Na Roli, hřiště u ZŠ Arbesova, projekt Moderní inovativní školy, který se týká ZŠ Šumava. „Čekají nás také zajímavé projektové práce, a to pokračování v projektování Terminálu VOD, skateparku, MŠ U Přehrady atd.,“ uzavírá Petr Roubíček.