V přijímacím řízení lidé často zatajují zdravotní postižení

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je citlivé téma. Některé firmy se mu vyhýbají i za cenu postihu, poměrně zakořeněná je neochota přijímat OZP do kolektivu. I když jsou firmy k jejich zaměstnávání z mnoha důvodů v posledních letech výrazně vstřícnější, míra nezaměstnanosti u postižených lidí schopných pracovat se i nyní pohybuje nad hranicí 10 procent.

Ochota firem zaměstnávat lidi se zdravotním postižením v posledních dvou letech výrazně roste, ať už díky dotacím státu, nedostatku volných sil na trhu práce nebo celkové změně atmosféry, která motivuje firmy chovat se společensky odpovědně. Přesto se tato skupina lidí při hledání práce často potýká s předsudky a neporozuměním. Mnozí své postižení raději skrývají, aby je to při pohovorech nediskreditovalo.

To dokazují i zkušenosti personalistů ze společnosti SSI Group: „Často se setkáváme s tím, že lidé v přijímacím řízení své zdravotní postižení raději zamlčí, aby nesnížili své šance dané místo získat,“ říká Radoslav Kavulič, personální ředitel SSI Group. „Přitom jsou OZP pracovníci u nás vítáni, na jejich zaměstnávání se zaměřujeme již od roku 2013. V současné době pracuje v naší společnosti 150 zaměstnanců se zdravotním postižením, a to v rámci celé společnosti - na různých pozicích a ve všech regionech. Rovněž jsme s účinností od začátku roku 2018 uzavřeli dohodu o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce,“ dodává Radoslav Kavulič.

Pětina lidí se v zaměstnání s handicapovaným kolegou nesetkala

Mezinárodní síť platových portálů nedávno provedla průzkum Paylab Diversity Study zaměřený na diverzitu na pracovišti, kde kromě jiného zkoumala vstřícnost pracovních kolektivů k těm, kteří jsou „jiní“. Z průzkumu vyplynulo, že téměř pětina lidí se v pracovním kolektivu nesetkala s člověkem s nějakým zdravotním handicapem. Přitom příznivě by takového člověka v kolektivu vnímala většina respondentů – odmítavý postoj vyjádřila necelá 3 % oslovených.

Průzkum Paylab také ukázal, že diametrálně odlišný postoj k přijetí kolegů se zdravotním postižením vykazují lidé, kteří s nimi mají praktickou zkušenost. U těch, kteří se se zdravotně postiženým v práci již setkali, výrazně převažuje kladný postoj; převážná většina těch, kteří uvedli, že tuto situaci nedokáží posoudit, neměla dosud možnost se zdravotně hendikepovaným kolegou spolupracovat.

Velkou roli hraje přístup zaměstnavatele

Většina lidí se zdravotním hendikepem nechce spoléhat na pomoc státu nebo jiných organizací a chce pracovat. V Česku ale chybí systémové řešení, které by postižené lidi motivovalo ke hledání zaměstnání. Některá opatření je spíše odrazují – například finanční příspěvky na kompenzační pomůcky jsou vyměřovány podle příjmů, takže kdo pracuje, získá nižší příspěvek než ten, kdo zůstává doma.

„I když s nedostatkem volných pracovníků na trhu roste ochota firem zaměstnávat lidi se zdravotním hendikepem, jejich uplatnění na trhu práce je stále omezené,“ říká Michal Novák z Profesia.cz. „Někteří zaměstnavatelé jsou vstřícní a neváhají takovýmto zaměstnancům připravit prostředí, které vyhovuje jejich potřebám – například zajistit bezbariérové přístupy a upravit vybavení pracoviště. Pomohla by ale větší odvaha ke zřizování flexibilních a dělených úvazků pro ty, kteří mají obavu, zda pracovní úvazek fyzicky zvládnou. Často jsou překážkou i zbytečně přemrštěné nároky firem na uchazeče o vypisované pozice.“

„S uchazeči se zdravotními hendikepy už v rámci přijímacího řízení konzultujeme jak jejich požadavky, tak i nabídku volných míst u naší společnosti, aby výsledná dohoda vyhovovala jejich zdravotním předpokladům,“ popisuje praxi v SSI Group Radoslav Kavulič. „Navíc máme přiděleného personalistu, který je se zaměstnanci se zdravotním hendikepem v denním kontaktu. Je jim nápomocen nejen v řešení pracovních, ale také osobních situací, takže často pomáhá i se začleňováním OZP do společenského života.“

„Při zaměstnávání osob se zdravotním omezením je důležitá oboustranně otevřená komunikace a důvěra, která pomůže předejít zbytečným nedorozuměním nebo nereálným očekáváním,“ dodává Michal Novák ze společnosti Profesia.

OZP pracují především v „pečujících“ profesích

Podle údajů platových portálů Paylab se zdravotně postižení uplatní především ve zdravotnictví, sociálních službách, administrativě, HR nebo jako pomocné síly. Poměrně vysoké procento z nich pracuje také v oblasti ostrahy a zabezpečení objektů. Nejvíce OZP zaměstnává státní správa, pokud jde o soukromé společnosti, častěji je přijímají ty zahraniční než tuzemské.