V severních Čechách chybějí pracovníci v chemickém průmyslu

Nedostatek pracovníků v chemickém průmyslu je známý fakt, který trápí mnoho firem. Ne jinak je tomu v severních Čechách, které patří mezi největší zaměstnavatele v tomto segmentu.  Podle údajů pracovního portálu Profesia.cz patří v letošním roce mezi nejvíce poptávané profese chemický inženýr, technolog, laborant i řadoví pracovníci v dělnických profesích. Místní podniky proto nabízejí absolventské programy a hledají i ve vzdálenějších regionech. Pomoci v místě se snaží i rozvojové programy podporující chemické učebny na středních školách.

„Zájem o chemiky na severu Čech je vzhledem k charakteru místního průmyslu ze strany firem dlouhodobě vysoký,“ konstatuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Firmy nemohou sehnat schopné techniky, operátory ve výrobě ani chemiky s vysokoškolským diplomem.“

Absolventské programy

Firmy se snaží cílit přímo na studenty, kteří právě dokončují svá studia a nabídnout jim podmínky na míru. Například společnost Unipetrol nabízí mladým vysokoškolákům program Absolvent, ze kterého pak mladí absolventi přecházejí do firmy přímo na hlavní zaměstnanecký poměr. Největší zájem je zde právě o chemické obory.

Podpora oboru

Nedostatek lidí v chemických oborech je na území celé České republiky patrný.  Situace by se ale časem měla změnit. Podpora rozvoje přichází totiž přímo na střední školy, kde se studenti teprve rozhodují o budoucím směřování. Měla by mezi školáky zase vzbudit zájem o chemii. Například spoluprací firem a Svazu chemického průmyslu vznikl projekt „Učme chemii atraktivně“ na podporu učitelů chemie na 2. stupni ZŠ.

V této oblasti školám pomáhá také Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který je zaměřen na zlepšení infrastruktury škol a podmínek ve vzdělávání. „Program IROP podporuje řadu projektů realizovaných základními, středními a vyššími odbornými školami. Prostředky jsou určené také na budování a modernizaci odborných učeben zaměřených na chemické a další přírodovědné předměty,“ říká Helena Miškovičová, ředitelka Sekce administrace programu IROP Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Zájem o chemické obory

Cestou k renesanci by měla být změna celkového kurzu, která by zatraktivnila chemické obory mezi studenty. „Podle odborníků stojí za nedostatkem chemiků totiž rušení středních škol a chemických oborů, dále pak snižování počtu studentů  a nezájem o obor,“ dodává Michal Novák, Profesia. Pokud ještě připočteme zrušení výuky chemie v laboratořích a odliv vysokoškolských absolventů do zahraničí, dostáváme výsledný obrázek celé situace.