Zdravotníkům často svěřujeme důvěrná data – opravdu je nikdo neslyší?

Do ochrany záznamů a důvěrných dat pacientů zdravotnická zařízení investují velké prostředky, avšak diskrétní informace mohou unikat naprosto banálním způsobem. Například rozhovor se zdravotníkem při příchodu na recepci nebo hlasitá konverzace s lékařem, která je slyšet do čekárny – tak jednoduchý je možný únik důvěrných informací. Proto může být pro zdravotnická zařízení, a potažmo všechny pacienty, užitečná nová technologie maskování zvuku, tzv. sound masking, který pomáhá zajistit soukromí pacientů i v těchto případech.  

„Nemocnice a soukromé kliniky začínají brát zvuk i akustiku opravdu vážně – zjistili totiž, že hluk má na pacienty velký vliv a zároveň, že důvěrná konverzace ve společných prostorách znamená potenciální riziko úniku důvěrných informací,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která tuto novinku přináší do ČR.

Nejde ale jen o ochranu soukromí pacientů. Pokud jste někdy leželi v nemocnici, jistě potvrdíte, že po odeznění největších zdravotních problémů se stalo velkým problémem neustálé buzení. Přitom právě spánek je při rekonvalescenci naprosto zásadní. Nemocnice a soukromé kliniky začínají brát zvuk i akustiku opravdu vážně – zjistili totiž, že hluk má na pacienty velký vliv. „Odstínění rušivých vlivů klasickou formou, tedy fyzickou přestavbou prostor a zakomponováním izolačních materiálů a prvků je ale velmi nákladné, náročné a zdlouhavé. Zajímavou alternativou je i zde využití sound maskingu, který překryje rušivé zvuky a prostory akusticky zklidní. Navíc je ekonomicky i časově nesrovnatelně úspornější,“ uvádí Andrej Hronec.

Jak technologie pro maskování zvuku – sound masking – vlastně funguje? Jde o jednoduchý princip, který využívali již staří Římané, kteří své domy odstiňovali od rušivé ulice zvukem fontány. Moderní maskování zvuku pracuje tak, že do požadovaného prostoru vysíláte uniformní tichý zvuk připomínající šum větru. Je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný, aby překrýval probíhající komunikaci. Technologie je téměř neviditelná a nezasahuje rušivě do podoby interiéru. Jde o tzv. emitory (malé reproduktory vysílající „šum“) a centrální ovládací jednotku. Podle velikosti prostoru a na základě vypracované studie optimálního rozmístění je možné sound masking nainstalovat v řádu několika hodin či dnů. Zařízení je bezúdržbové a nevyžaduje žádné zásahy obsluhy. Systém je energeticky velmi úsporný, má spotřebu menší než běžná žárovka.

Tvůrcem a dodavatelem řešení pro sound masking je americká společnost Cambridge Sound Management, která má dlouholeté zkušenosti s instalací této technologie v kancelářích typu open space, jednacích místnostech, nejrůznějších veřejných prostorách a v neposlední řadě právě také ve zdravotnických zařízeních. CSM se specializuje na systémy navržené ke zvýšení akustického komfortu, řešení problémů s rozptylováním zvukovými podněty a ochranou soukromí. Tato technologie vyniká unikátními zvukovými parametry, jednoduchou instalací s minimálními stavebními úpravami, přijatelnou cenou a energetickou nenáročností. Navíc, po vzoru multifunkčních produktů představila společnost CSM emitor pro maskování zvuku, který je také schopen čistě reprodukovat pagingové zprávy nebo hudbu.  Jde tedy o unikátní propojení sound maskingu, pagingu a tvorbu vlastní hudební kulisy např. v kanceláři, obchodě nebo ve zdravotnickém zařízení.